Ulla Feltzing

/ulla.jpg

En vävnad består av varp och inslag.  Att i denna bundenhet få skapa egna, fria och unika mönster har varit och är meningen med mitt vävande. I tekniker som damast, finnväv och bildväv ges rika möjligheter till att låta fantasin verka och att dessutom få dela med sig till mina vävande vänner och kursdeltagare ger än mer vävlycka.

Examen från HDK Göteborg som textilkonstnär med vävlärar-kompetens 1960.

Formgivare för Bohusslöjd Göteborg 1960-2009.

Kursledare i bildväv, finnväv och damast 1960-2002

.Erhållit Bohuslandstingets kulturstipendium 1972 och Kungälv stads kulturstipendium 1988.

Många verk för offentlig miljö och för privatpersoner.


Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)